Download Unit 2 KONSEP ASAS PENGURUSAN PROGRAM KESIHATAN.pdf PDF

TitleUnit 2 KONSEP ASAS PENGURUSAN PROGRAM KESIHATAN.pdf
File Size1.1 MB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 9

27 Konsep Asas Pengurusan Program Kesihatan

Tanggungjawab 2: Perancangan program Pendidikan Kesihatan yang berkesan

 Mewujudkan pertubuhan-pertubuhan masyarakat dan mengenal pasti potensi peserta

atas sokongan dan bantuan dalam perancangan program.

 Membangunkan skop yang logik dan pelan untuk program Pendidikan Kesihatan.

 Merumuskan objektif program yang sesuai dan boleh diukur.

 Mereka bentuk program pendidikan selaras dengan objektif program yang dinyatakan.Tanggungjawab 3: Perlaksanaan program Pendidikan Kesihatan

 Membuat pameran berdasarkan program pendidikan yang telah dirancang.

 Membuat kesimpulan membolehkan objektif yang perlu untuk melaksanakan pengajaran

 Memilih kaedah dan media yang paling sesuai untuk melaksanakan perancangan

program kepada pelajar tertentu.

 Memantau program pendidikan, menyelaraskan objektif dan aktiviti mengikut kesesuaian.Tanggungjawab 4: Menilai keberkesanan program Pendidikan Kesihatan

 Membangunkan rancangan untuk menilai pencapaian objektif program.

 Menjalankan pelan penilaian.

 Mentafsir keputusan penilaian program.

 Membuat kesimpulan implikasi dari hasil perancangan program masa depan.Tanggungjawab 5: Menyelaras perkhidmatan Pendidikan Kesihatan

 Membangunkan rancangan untuk menyelaraskan perkhidmatan Pendidikan Kesihatan.

 Memudahkan kerjasama di antara kakitangan program.

 Menggubal mod praktikal kerjasama di kalangan agensi-agensi kesihatan dan organisasi.

 Mengadakan program-program latihan dalam perkhidmatan untuk guru-guru,

sukarelawan dan kakitangan lain yang berminat.

Page 17

35 Konsep Asas Pengurusan Program Kesihatan

Keperluan komunikasi dan sumber

Meramalkan kesan sistem nilai
masyarakat

Memilih pelbagai kaedah dan teknik-
teknik komunikasi

Menyalurkan komunikasi yang
berkesan

Menyelaraskan perkhidmatan

Membangunkan rancangan
Memudahkan kerjasama di

antara kakitangan
Menggubal mod praktikal

kerjasama
Mengadakan program-

program latihan

Bertindak sebagai ejen rujukan

Gunakan ICT sebagai sistem
dapatan semua maklumat

Mewujudkan hubungan
perundingan

Mentafsir dan bertindak
balas terhadap permintaan

Memilih bahan-bahan yang
berkesan

Penilaian keberkesanan program

Membangunkan rancangan Menjalankan pelan penilaian
Mentafsir keputusan
penilaian program.

Membuat kesimpulan
implikasi

Perlaksanaan program

Membuat pameran Membuat kesimpulan
Memilih kaedah dan media

yang paling sesuai
Memantau program

pendidikan

Perancangan program secara efektif

Mewujudkan pertubuhan-pertubuhan
masyarakat

Membangunkan skop yang logik dan
pelan

Merumus objektif dan merekabentuk
program pendidikan

Mengetahui keperluan individu dan komuniti

Dapatkan data yang berkaitan Bezakan antara tingkah laku Membuat kesimpulan

JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS

Similer Documents