Download Unutarnji Vodovod i Kanalizacija PDF

TitleUnutarnji Vodovod i Kanalizacija
File Size1001.2 KB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 1

VODOVOD I KANALIZACIJA

UNUTARNJE INSTALACIJE 
VODOVODA I KANALIZACIJE

Page 2

Izvedba unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

Prije početka radova potrebno je:
•Izvršiti pregled projekta, pregled tehničkih rješenja, provjera
usuglašenosti s arh. građevinskim dijelom i ostalim dijelovima projekta
•pregled lokacije i provjera ulaznih podataka (priključci)
•kontakt s odgovornim osobama komunalnih službi prije potrebe
izvođenja priključaka
•kod svih nejasnoća ili nemogućnosti izvedbe u kontinuitetu konzultirati
projektanta

Page 14

Na vrhu fekalnih vertikala predviđa se odušak iznad krova. Na vrhu
odušne vertikale predviđa se ugradnja ventilacijske kape. Za sanitarne
čvorove koji nemaju direktnu vertikalnu vezu s krovom može se ugraditi
se zbirni sustav oduška, odnosno ugradnja odušnog ventila.

Pluvia sistem odvodnje oborinskih voda baziran je na principu podtlaka
uzrokovanog gravitacijom i potpuno ispunjenim cjevovodom.

Za odvodnju krova može se osim klasične
odvodnje predvidjeti sustav odvodnje
oborinske kanalizacije «Pluvia».

Page 15

bez pada, hidrauličkim ujednačavanjem protoka vode u sistemu i
posebno oblikovanim Pluvia uljevnim elementima.

Geberit Pluvia sustav odvodnje oborinskih voda baziran je na principu
podtlaka uzrokovanog gravitacijom i potpuno ispunjenim cjevovodom.
Ispunjenost cjevovoda osigurana je odgovarajućim dimenzioniranjem
cjevovoda, vodoravnim vođenjem cjevovoda bez pada, hidrauličkim
ujednačavanjem protoka vode u sustavu i posebno oblikovanim Pluvia
uljevnim elementima.

Ispunjenost cjevovoda osigurana je
odgovarajućim dimenzioniranjem
cjevovoda, vodoravnim vođenjem
cjevovoda

Page 28

Ovaj uvod smo dali da bi ukazali na novija saznanja koja kod nas još
nisu normirana, a u nekim zemljama već jesu ili su u pripremi.

Naime stajaća voda u vodovodnoj instalaciji može stvoriti kolonije
mikroorganizama koji mogu onda ugroziti zdravlje konzumenata.

Zato se pri projektiranju i izvedbi trebalo vodovodnu instalaciju
predvidjeti na način da se priključak na vodovod izvede preko ventila
protiv povratnog toka (back flow preventera) koji se montira iza
vodomjera,

Svi ogranci bi trebali biti tako predviđeni da je na kraju sanitarni uređaj
koji se najčešće koristi (WC) na kraju, tako da se instalacija stalno
ispire. Za instalaciju tople vode krajni potrošač mora biti umivaonik koji
se češće koristi od drugih sanitarija s uporabom tople vode.

Page 29

Za objekte koji se povremeno koriste predviđa se da se u vremenu
kada se objekt ne koristi vrši automatsko ispiranje WC-a ugradnjom
odgovarajuće armature, s aktivacijom preko CNUS-a.

U prevenciji ovog problema ide se toliko daleko da se razvijaju elementi
cjevovoda takvi da se i u razvodu po sanitarnim čvorovima ne
predviđaju nikavi ogranci već su i „T” komadi prolazni.

Similer Documents