Download Zavrsna Graficka Obrada PDF

TitleZavrsna Graficka Obrada
File Size116.9 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 1

ZGO Proizvodni tok sa fazama grafi ke proizvodnje - faza završne
grafi ke obrade

ZGO Klasifikacija završne grafi ke obrade

ZGO Knjigoveza ka završna grafi ka obrada

ZGO Ambalažna završna grafi ka obrada

ZGO Završna grafi ka obrada papira

ZGO Proizvodi završne grafi ke obrade

ZGO POVEZ KNJIGA Istorija razvoja proizvodnje knjige

ZGO Vrste poveza -knjiga

ZGO Vrste poveza - brošure

ZGO Osnovni delovi knjige

ZGO Tehnološki postupak izrade knjige

ZGO Tehnološki postupak izrade brošura

ZGO Ru na završna obrada knjiga

ZGO Pribori za ru nu obradu knjiga

ZGO Spajanje knjižnih tabaka šivenjem

Page 2

ZGO Spajanje knjižnih tabaka lepljenjem

ZGO Industrijski proces izrade knjiga

ZGO Operacije obrade tabaka

ZGO Rezanje traka i tabaka

ZGO Falcovanje

ZGO Priprema tabaka

ZGO Priprema mesta za obradu ili koriš enje

ZGO Sakupljanje u blok

ZGO Povezivanje bloka

ZGO Rezanje na bloku (obrezivanje)

ZGO Okrugljivanje bloka

ZGO Nanošenje sloja boje

ZGO Rezanje materijala za korice

ZGO Spajanje korica

ZGO Oplemenjivanje korica

ZGO Montaža grafi kih proizvoda

Page 3

ZGO Oblikovanje proizvoda

ZGO Pakovanje proizvoda

ZGO Lepila u završnoj grafi koj obradi

ZGO Simboli za predstavljanje operacija oblikovanja grafi kih
proizvoda

ZGO Predstavljanje toka procesa završne grafi ke obrade

ZGO Klasifikacija postupaka rezanja

ZGO Noževi za rezanje grafi kih materijala

ZGO Rezna geopmetrija noževa završne grafi ke obrade

ZGO Principi rezanja

ZGO Sklopa za rezanje sa ravnim nožem

ZGO Otpori rezanja grafi kih materijala

ZGO Sile na nožu kod osciliraju eg kosog rezanja

ZGO Osnovni delovi mašine za ravno rezanje

ZGO Kvalitet rezanih proizvoda

ZGO Linija za ravno rezanje štamparskih tabaka

Page 4

ZGO Rezanje traka

ZGO Štancovanje postupci alati i mašine

ZGO Štanc forme

ZGO Principi savijanja - falcovanja

ZGO Mašine za savijanje falcovanje

ZGO Ulaganje materijala u proces završne grafi ke obrade

ZGO Knjigoveza ki tabak sa potrebnim podacima

ZGO Klasifikacija falcovanih tabaka

ZGO Linije za povezivanje lepljenjem

ZGO Sakupljanje tabaka

ZGO Nanošenje lepila u mašinama za povezivanje lepljenjem

ZGO Pull-test

ZGO Povezivanje termokoncem

ZGO Povezivanje žicom

ZGO Troreza i

Similer Documents